آموزش موسیقی ایرانی استاد لطفی

آموزش موسیقی ایرانی استاد لطفی سایت موسیقی ردیف تی وی

آموزش موسیقی دستگاهی توسط استاد لطفی قسمت اول

آموزش موسیقی دستگاهی توسط استاد لطفی قسمت دوم

آموزش موسیقی دستگاهی توسط استاد لطفی قسمت سوم

آموزش موسیقی دستگاهی توسط استاد لطفی قسمت چهارم

آموزش موسیقی دستگاهی توسط استاد لطفی قسمت پنجم

آموزش موسیقی دستگاهی توسط استاد لطفی قسمت ششم

آموزش موسیقی دستگاهی توسط استاد لطفی قسمت هفتم

 

محبوبترین پکیج های سایت

دستگاه همایون ویولن در سایت موسیقی ردیف تی وی

دستگاه همایون ویولن در سایت موسیقی ردیف تی وی 

همین طور که میدونید شما به شرطی میتوانید در دستگاه همایون بداهه نوازی کنید

که گوش شما با دستگاه همایون آشنایی داشته باشد.

در اینجا برای شما کلیپ هایی در دستگاه همایون قرار میدهیم.

دستگاه همایون ویولن – رحمت الله بدیعی

ویولن پرویز یاحقی و پیانو جواد معروفی در دستگاه همایون

شد خزان جواد بدیع زاده در دستگاه همایون

چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست استاد شجریان در دستگاه همایون

چو بشنوی سخن اهل دل مگو که خطاست
سخن شناس نه‌ای دلبرا خطا این جاست

در اندرون من خسته دل ندانم کیست
که من خموشم و او در فغان و در غوغاست

دلم ز پرده برون شد کجایی ای مطرب
بنال هان که از این پرده کار ما به نواست

مرا به کار جهان هرگز التفات نبود
رخ تو در نظر من چنین خوشش آراست

+

سرم به دنیی و عقبی فرو نمی‌آید
تبارک الله از این فتنه‌ها که در سر ماست

نخفته‌ام ز خیالی که می‌پزد دل من
خمار صدشبه دارم شرابخانه کجاست

چنین که صومعه آلوده شد ز خون دلم
گرم به باده بشویید حق به دست شماست

از آن به دیر مغانم عزیز می‌دارند
که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست

چه ساز بود که در پرده می‌زد آن مطرب
که رفت عمر و هنوزم دماغ پر ز هواست

ندای عشق تو دیشب در اندرون دادند
فضای سینه حافظ هنوز پر ز صداست