موسیقی در روم باستان

موسیقی در روم باستان از سری مقالات تاریخ موسیقی سایت ردیف تی وی

موسیقی در یونان باستان

موسیقی در یونان باستان از سری مقالات تاریخ موسیقی سایت ردیف تی وی

موسیقی در یونان باستان از سری مقالات موسیقی سایت ردیف تی وی.

ﺁﭘﻮﻟﻮﻥ اسم ﺧﺪﺍﯼ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﻭ ﻫﻨﺮ ﻫﺎﯼ ﺯﻳﺒﺎ ﺩﺭ ﻳﻮﻧﺎﻥ ﺑﺎﺳﺘﺎﻥ بوده که

 ۹ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻣﻮﺯ (Muse) داشته که وظیفه هرکدوم از فرشته ها  ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ، ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﺁﻭﺍﺯ ﻭ ﺭﻗﺼﻴﺪﻥ ﺑﻮﺩه.

پس می توان گفت که ﮐﻠﻤﻪ ﻣﻮﺯﻳﮏ (Music) ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﻮﺯ ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

در یونان باستان موسیقی ترکیب شعر و رقص بوده است.

یونانیان باستان از موسیقی برای تعلیم روحشون استفاده میکردن و از ﮊﻳﻤﻨﺎﺳﺘﻴﮏ برای تقویت جسمشون.

یونانی ها اولین  ﻣﻠﺘﯽ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻓﻠﺴﻔﻪ، ﻋﻠﻢ ﻭ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎﺕ ﺭﻳﺎﺿﯽ ﺗﺪﻭﻳﻦ ﮐﺮﺩﻧﺪ

ﻭ ﺷﻴﻮﻩ ﺛﺒﺖ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﻟﻔﺒﺎ ﺭﺍ اختراع ﻧﻤﻮﺩﻧﺪ.

همچنین از  ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺍﻓﺮﺍﺩﯼ ﮐﻪ ﺑﻴﻦ ﺭﻳﺎﺿﯽ ﻭ ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﮐﺮﺩ، ﻓﻴﺜﺎﻏﻮﺭﺙ ﺑﻮﺩ.

امید واریم که از این مقاله (موسیقی در یونان باستان ) لذت برده باشین.